Музеј

Во археолошкиот комплекс Аневи – Гочеви каде се наоѓа Заводот и Музеј се поставени над 1200 археолошки експонати почнувајќи од неолитот (седмиот милениум пред нашата ера) па се до 18 век. Во комплексот може да се види и неодманешното откритие, насјтариот скелет на човек во ЈИЕ, т.н Славе Македонски.

Тврдината Исар

Тврдината Исар е посебен белег за градот. Тоа е возвишение на 150 метри над нивото од река Брегалница. Во 2009 година истражувачите открија 30 метри од тунелот што води од реката до врвот на Исарот. Со тоа се потврди најраскажуваната штипска легенда за освојување на градот преку таен тунел под Исарот, за кој во 17 век пишувал…

Културно – историски знаменитости

Граѓаните на Штип се горди на културно – историските знаменитости. Штип има развиена мрежа на културни институции од кои позначајни се: НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј каде се чуваат збирки и фондови од областа на археологијата, етнологијата, историјата и уметноста; НУ Библиотека „Гоце Делчев“, која денес има голем опус на издавачка дејност. Повеќе…

Oбичајот „Четрсе“ на листата на УНЕСКО

Националната комисија на УНЕСКО го одбележа воведувањето на првото добро од Македонија на репрезентативната листа на светското нематеријално културно наследство на УНЕСКО – ритуалот „Четрсе“. Апликацијата беше поднесена во 2011 година, а прогласувањето за време на конференција во Баку (2-7 декември 2013). Се работи за уникатен и вековен обичај во Штип, кој се практикува на верскиот празник Св. 40…

Попишување на непопишаните граѓани

КПР 16 за општините Штип и Карбинци, ги известува граѓаните дека, пописот на лицата кои од различни причини не се поопишани, ќе се врши во општинската зграда во Штип, во сала на општина Штип од 08- 20 часот, заклучно со 30.09.2021 година. Телефон за пријавување за пописот 075 477 164.

Известување за користење простор за изборни плакати

Општина Штип ги известува носителите на листи за ибор на Градоначалник и членови на Советот на Општина Штип на локалните избори 2021 година, дека заинтересираните политички партии за користење простор за бесплатно истакнување на изборни плакти, можат да поднесат барање до Општина Штип. Местата каде може да се истакнуваат изборни плакати се објавени на веб страната…

Известување за прскање против комарци

На ден 21.09.2021 год. (Вторник-наутро) Општина Штип преку овластена фирма, на територијата на општината Штип ќе спроведе тереистичка дезинсекција со цел уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 01 до 07 часот наутро, со апаратура за УЛВ ладно запрашување. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во општина Штип, подрачјата по течението на реките Брегалница и Отиња и подрачја околу…

Штип добива чиста, најквалитетна питка вода за пиење

Штип добива чиста, најквалитетна питка вода за пиење од Хидро-системот „Злетовица”. Во завршна фаза е пречистителната станица со ултрафилтрација на водата за пиење. Штип ја има најголемата станица од ваков тип во државата и соседните земји. Започнува тест периодот за користењето на водата од Хидро-системот „Злетовица”. Капацитет на водата која што ќе биде испорачувана до…

Распишан тендер за изградба на брана на река Отиња

Денеска е важен ден за Штип и штипјани. Проектот брана на реката Отиња после повеќе децении станува реалност. Распинаша е јавна набавка од страна на Министерството за транспорт и врски, за избор на најповолен понудувач за изградба на брана на реката Отиња. Се работи за брана со висина од 34 метри во непосредна близина на…

Известување за авионско прскање против комарци

На ден 14.09.2021 год. (Вторник-наутро) Општина Штип преку овластена фирма, на територијата на општината ќе спроведе авионска дезинсекција, со цел уништување на возрасните комарци. Запрашувањето ќе се спроведува во периодот од 05:30 до 07:30 часот наутро. Со третирањето ќе биде опфатено централното и приградско подрачје, како и течението на река Брегалница, река Отиња и зелените површини во урбаните населби…