Контакт информации:
ул. Васил Главинов 4Б
2000 Штип, Северна Македонија

Работно време:
Понеделник – Петок: 07:30 – 15:30 часот
(Пауза од 10:30 до 11:00 часот)

Градоначалник
E-пошта: gradonacalnik@stip.gov.mk
телефон: +389 32 22 66 00
Факс: +389 32 22 66 01

Општински центар за услуги
E-пошта: info@stip.gov.mk
телефон: +389 32 22 66 50
Факс: +389 32 22 66 01

Пријави проблем со Јавното Осветлување
Пријавете проблем со јавното осветлување на бесплатните телефонски броеви:
Телефон: 071 289 918, 032 399 440, 0800 88 000.

Пријава од укажувачи
Овластено лице за прием на пријави од укажувачи – Катерина Мицевска,
Телефон: 078 472 720,
е-пошта:  mihailova.kate@live.com

Офицер за заштита на лични податоци
Лазар Хаџи-Николов, офицер за заштита на личните податоци,
е-пошта:  lazarhadzinikolov@yahoo.com,
Телефон: 075 499 967, 032 226 640

За лице задолжено за контакт со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел укажување на помош, е делегирано лицето Вања Џамбазова Николовска, вработена во Општина Штип во Одделението за јавни служби, како соработник за социјална, детска и здравствена заштита.

Контакт информации:
Е-пошта: vanja_dzambazova@yahoo.com

Моб: 078 47 26 98
Тел: 032 22 66 14
Факс: 032 22 66 01