Штип добива чиста, најквалитетна питка вода за пиење

Штип добива чиста, најквалитетна питка вода за пиење од Хидро-системот „Злетовица”. Во завршна фаза е пречистителната станица со ултрафилтрација на водата за пиење. Штип ја има најголемата станица од ваков тип во државата и соседните земји. Започнува тест периодот за користењето на водата од Хидро-системот „Злетовица”. Капацитет на водата која што ќе биде испорачувана до…