ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од урбана четврт ЈИ.02.02 со основна класа на намена Б- Комерцијални и деловни намени и В-Јавни дејности и институции, на КП 8306/1, дел од КП 8306/2, КП 8306/3, КП 8580/1 и КП 8580/2, КО Штип-6, Општина Штип

⇓ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од урбана четврт ЈИ.02.02 со основна класа на намена Б- Комерцијални и деловни намени и В-Јавни дејности и институции, на КП 8306/1, дел од КП 8306/2, КП 8306/3, КП 8580/1 и КП 8580/2, КО Штип-6, Општина Штип ⇓ ЈАВЕН ПОВИК ⇓ СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА…

Тендер за изградба на 41 куќа за социјално загрозени ромски семејства / Tender for Construction of 41 houses for social vulnerable Roma families

⇓ Тендерска документација за изградба на 41 куќа за социјално загрозени ромски семејства / Tender documentation for Construction of 41 houses for social vulnerable Roma families

Услови за добивање на кои можат да се истакнуваат изборни плакати

⇓ Услови за добивање на кои можат да се истакнуваат изборни плакати за редовните избори за пратеници во собранието на република северна македонија и избор на претседател на република северна македонија

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОКОВИ ЈИ 02.01. И ЈИ 02.04. ОПШТИНА ШТИП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2023 – 2028 (НАЦРТ ПЛАН)

⇓ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОКОВИ ЈИ 02.01. И ЈИ 02.04. ОПШТИНА ШТИП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2023 – 2028 (НАЦРТ ПЛАН) ⇓ ЈАВЕН ПОВИК ⇓ СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ⇓ ОДЛУКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ⇓ ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО СУБЈЕКТИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА…

Платформа за дигитализација на услугите на општините од источен плански регион

Дигитализирана Општина Штип Половина од граѓаните не знаат дека општините им нудат услуги онлајн Програмата за развој на Oбединетите Hации (УНДП) спроведе истражување за обемот на искористеноста на е-услуги во институциите во зeмјата. Според истражувањето, 86% од граѓаните никогаш не користеле е-услуга на општината, наведувајќи различни причини. Најголем дел (48%) не знаеле дека услуги кои…

Construction of 41 houses for social vulnerable Roma families

WORKS CONTRACT PRIOR INFORMATION NOTICE Construction of 41 houses for social vulnerable Roma families Location: Municipality of Shtip, Republic of Nort Macedonia Publication reference 16881/DD/ACT/MK;2020/420-735 03-2145/1 20.03.2024 Procedure Open Programme title EU for Roma and people living in deep poverty Reference: EuropeAid/168111/DD/ACT/MK Financing Program budget line: 22.02 0102 Project budget line: 6.5 – New houses…

Штипско културно лето 2024

Општина Штип во рамките на подготвувањето на програмата за 39-то Штипско Културно Лето, објавува повик до сите заинтересирани за пријавување на проекти-програми од областа на културата кои одговараат на традицијата и реномето на оваа најстара манифестација. Пријавувањето се врши со Пријавен лист (формулар) кој пополнет се доставува во архивата на Општина Штип најдоцна до 15…

Одлука за доделување на стипендии и еднократни парични награди на учениците од општина штип за особени постигнувања на државни и меѓународни натпревари во учебната 2022/2023 година

⇓ Одлука за доделување на стипендии и еднократни парични награди на учениците од општина штип за особени постигнувања на државни и меѓународни натпревари во учебната 2022/2023 година ⇓ Бодовна листа на кандидати

Јавна расправа за буџетот на општина Штип за 2024 година

Почитувани граѓани на Општина Штип,   Ве покануваме во четврток на 30.11.2023 година и петок на 01.12.2023 година од 18 часот во големата сала на Совет на Општина Штип активно да учествувате во заедничката подготовка на Буџетот на Општина Штип за 2024 година по следниот распоред:   30.11.2023 година ( Сала на Совет)- 18 часот…

УП вон населено место со намена лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија и површински соларни и фотоволтаични електрани во КО Караорман, КО Караорман вон град о.Штип, Предлог план Плански период 2022 – 2032

⇓ Урбанистички план вон населено место со намена лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија и површински соларни и фотоволтаични електрани во КО Караорман, КО Караорман вон град – Општина Штип, предлог план плански период 2022 – 2032 ⇓ ЈАВЕН ПОВИК ⇓ СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ⇓ ОДЛУКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА…