СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА НА ПРЕДЛОГ ПЛАН ИЗМЕНА И НАДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ПОРАНЕШНА МАКЕДОНКА

⇓ ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА ПОРАНЕШНА ПИ МАКЕДОНКА ДЕЛ ОД УБ 65, 67 И 68 СО ОПФАТ НА УП БРОЈ 20, 21, 23 И 25, ОПШТИНА ШТИП ⇓ СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПЛАН ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ДУП ПОРАНЕШНА ПИ МАКЕДОНКА УБ 65,…

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по изготвена измена и дополнување на ДУП за дел од УЕ27 населба Автокоманда, општина штип

⇓ Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по изготвена измена и дополнување на ДУП за дел од УЕ27, дел од населба Автокоманда, Општина Штип ⇓ Одлука за организирање на јавна презентација и јавна анкета по изготвена измена и дополнување на ДУП за дел од УЕ27, дел од населба автокоманда, општина штип ⇓…

СООПШТЕНИЕ за организирање на повторна јавна презентација и јавна анкета по изготвен УП за Село Три Чешми

⇓ ОДЛУКА За организирање на јавна анкета и јавна презентација по ВТОР ПАТ на изготвен УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ТРИ ЧЕШМИ со разработка на блок 4 (плански период 2022-2033) Предлог план , КО Три Чешми, Општина Штип ⇓ СООПШТЕНИЕ за организирање на повторна јавна презентација и јавна анкета по изготвен УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ТРИ…

Повторен јавен повик за организирање на јавна презентација и јавна анкета по изготвен УП за село Три Чешми

⇓ Повторен јавен повик за организирање на јавна презентација и јавна анкета по изготвен урбанистички план за село три чешми со разработка на блок 4 (плански период 2022-2033) Предлог план, КО Три Чешми, Општина Штип

Соопштение за наградени и стипендирани ученици за учебната 2021/22 година

Општина Штип доделува 13 стипендии и 4 еднократни парични награди на учениците од Општина Штип за особени постигнувања на државни и меѓународни натпревари во учебната 2021/2022 година. Стипендиите и еднократни парични награди се доделуваат согласно Ранг-листата од Комисијата за наградување на учениците од Општина Штип за особени постигнувања на државни и меѓународни натпревари, врз основа…

СООПШТЕНИЕ ОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ПРИХОДИ ПРИ ОПШТИНА ШТИП – ЈАВНА ОБЈАВА

Општина Штип ги известува сите правни субјекти и физичките лица дека поради неуспешна достава на решенијата за присилна наплата на пријавените адреси во даночното одделение,Општина Штип изготви јавна објава за уредна достава на истите.По истекот на законски предвидениот рок ќе се пристапи кон извршување на решенијата. Општина Штип ги повикува сите правни и физички лица…

Средби на граѓаните од УЗ со цел креирање на буџет на Општина Штип за 2023 година

Ве покануваме да се приклучите кон оддржување на средби со граѓаните од Урбани заедници заедно со  Градоначалникот и Советниците се со цел креирање на Буџетот на Општина Штип за 2023 година и поднесување на предлози на граѓаните за потребни проекти во нивните Урбани заедници.

СООПШТЕНИЕ ОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ПРИХОДИ

Општина Штип ги известува сите правни субјекти и физичките лица дека поради неуспешна достава на решенијата за присилна наплата на пријавените адреси во даночното одделение, Општина Штип изготви јавна објава за уредна достава на истите. По истекот на законски предвидениот рок ќе се пристапи кон извршување на решенијата. Општина Штип ги повикува сите правни и…