Соопштение за организирање на повторна јавна презентација и јавна анкета по изготвена измена и дополнување на детален урбаннистички план за дел од уе 27, дел од населба автокоманда општина штип

⇓ СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ПО ИЗГОТВЕНА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА ДЕЛ ОД УЕ27, ДЕЛ ОД НАСЕЛБА АВТОКОМАНДА, ОПШТИНА ШТИП ⇓ ОДЛУКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ПО ИЗГОТВЕНА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА ДЕЛ ОД УЕ27, ДЕЛ ОД НАСЕЛБА АВТОКОМАНДА, ОПШТИНА…