Подигање на свеста на средношколската млaдина за сексуално преносливи болести и можните последици од нив во насока на превенција на истите

На 1 декември, Меѓународниот ден за борба против СИДТА,  во Општина Штип се одржа прес конференција за  резултатите од спровдеувањето на проектот: „Подигање на свеста на средношколската младина за сексуално преносливи болести и можните последици од нив во насока на превенција на истите“. Овој проект е дел од  активностите во  Годишната програма за еднакви можности…

Јавна расправа за буџетот на општина Штип за 2024 година

Почитувани граѓани на Општина Штип,   Ве покануваме во четврток на 30.11.2023 година и петок на 01.12.2023 година од 18 часот во големата сала на Совет на Општина Штип активно да учествувате во заедничката подготовка на Буџетот на Општина Штип за 2024 година по следниот распоред:   30.11.2023 година ( Сала на Совет)- 18 часот…

УП вон населено место со намена лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија и површински соларни и фотоволтаични електрани во КО Караорман, КО Караорман вон град о.Штип, Предлог план Плански период 2022 – 2032

⇓ Урбанистички план вон населено место со намена лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија и површински соларни и фотоволтаични електрани во КО Караорман, КО Караорман вон град – Општина Штип, предлог план плански период 2022 – 2032 ⇓ ЈАВЕН ПОВИК ⇓ СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ⇓ ОДЛУКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА…

ДУП за урбана четврт це блок 3 од гуп на град штип, КО Штип 1, Ко Штип 2, Ко Штип 3, Општина Штип

⇓ ДУП за урбана четврт це блок 3 од гуп на град штип, КО Штип 1, Ко Штип 2, Ко Штип 3, Општина Штип ⇓ ЈАВЕН ПОВИК ⇓ СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ⇓ ОДЛУКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ⇓ ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО СУБЈЕКТИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА…

СООПШТЕНИЕ ОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ПРИХОДИ ПРИ ОПШТИНА ШТИП – ЈАВНА ОБЈАВА

Општина Штип ги известува сите правни субјекти и физичките лица дека поради неуспешна достава на решенијата за присилна наплата на пријавените адреси во даночното одделение, Општина Штип изготви јавна објава за уредна достава на истите. По истекот на законски предвидениот рок ќе се пристапи кон извршување на решенијата. Општина Штип ги повикува сите правни и…

Општина Штип започна со целосна реконструкција на 4 улици во централното градско подрачје

Овој проект ги опфаќа улиците Карл Маркс, Добре Радосављев, Пиринска и 19та Бригада, кои претставуваат лоша слика за жителите на нашата општина. После 50 години ќе биде променета водоводната линија и ќе биде поставен асфалт, со цел сите граѓани да добијат современа и урбана инфраструктура!  

Општина Штип започна со асфалтирање на неколку краци од улици во населба Балканска

Општина Штип започна со асфалтирање на неколку краци од улици во населба Балканска. Парите на граѓаните ги распределуваме рамномерно во сите населби, вклучувајќи ги и приградските кои со години претходно биле заборавени.

Општина Штип започнува припрема за асфалтирање на десетина пристапни улици во населбите: Балканска, Железничка, Каваклија и Караорман

Во наредните денови, Општина Штип започнува со активности поврзани со припрема за асфалтирање на десетина пристапни улици во населбите: Балканска, Железничка, Каваклија и Караорман.