Штипско културно лето 2024

Општина Штип во рамките на подготвувањето на програмата за 39-то Штипско Културно Лето, објавува повик до сите заинтересирани за пријавување на проекти-програми од областа на културата кои одговараат на традицијата и реномето на оваа најстара манифестација. Пријавувањето се врши со Пријавен лист (формулар) кој пополнет се доставува во архивата на Општина Штип најдоцна до 15…

Контролна листа на план за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) реконструкција на дел од улица христијан карпоши асном крак 1 и крак 2 и улица широк дол

⇓ Контролна листа на план за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) реконструкција на дел од улица христијан карпоши асном крак 1 и крак 2 и улица широк дол ⇓ Ивестување за достапност ⇓ Формулар за доставување на коментари и предлози

Одлука за доделување на стипендии и еднократни парични награди на учениците од општина штип за особени постигнувања на државни и меѓународни натпревари во учебната 2022/2023 година

⇓ Одлука за доделување на стипендии и еднократни парични награди на учениците од општина штип за особени постигнувања на државни и меѓународни натпревари во учебната 2022/2023 година ⇓ Бодовна листа на кандидати

Учество на годишната конференцијата за децентрализација и локално управување

На 7 и 8 декември во Скопје се одржа Годишната конференција за децентрализација на тема  „Граѓаните во фокус: Креирање иднина со поквалитетни локални услуги“ , во организација на UNDP. На дводневната конференција беа отворени повќе различни панел дискусии за степенот на децентрализација и за добрите практики во локалното управување. На вториот ден од Конференцијата  третата…

Подигање на свеста на средношколската млaдина за сексуално преносливи болести и можните последици од нив во насока на превенција на истите

На 1 декември, Меѓународниот ден за борба против СИДТА,  во Општина Штип се одржа прес конференција за  резултатите од спровдеувањето на проектот: „Подигање на свеста на средношколската младина за сексуално преносливи болести и можните последици од нив во насока на превенција на истите“. Овој проект е дел од  активностите во  Годишната програма за еднакви можности…

Јавна расправа за буџетот на општина Штип за 2024 година

Почитувани граѓани на Општина Штип,   Ве покануваме во четврток на 30.11.2023 година и петок на 01.12.2023 година од 18 часот во големата сала на Совет на Општина Штип активно да учествувате во заедничката подготовка на Буџетот на Општина Штип за 2024 година по следниот распоред:   30.11.2023 година ( Сала на Совет)- 18 часот…

УП вон населено место со намена лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија и површински соларни и фотоволтаични електрани во КО Караорман, КО Караорман вон град о.Штип, Предлог план Плански период 2022 – 2032

⇓ Урбанистички план вон населено место со намена лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија и површински соларни и фотоволтаични електрани во КО Караорман, КО Караорман вон град – Општина Штип, предлог план плански период 2022 – 2032 ⇓ ЈАВЕН ПОВИК ⇓ СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ⇓ ОДЛУКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА…

ДУП за урбана четврт це блок 3 од гуп на град штип, КО Штип 1, Ко Штип 2, Ко Штип 3, Општина Штип

⇓ ДУП за урбана четврт це блок 3 од гуп на град штип, КО Штип 1, Ко Штип 2, Ко Штип 3, Општина Штип ⇓ ЈАВЕН ПОВИК ⇓ СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ⇓ ОДЛУКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ⇓ ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО СУБЈЕКТИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА…

СООПШТЕНИЕ ОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ПРИХОДИ ПРИ ОПШТИНА ШТИП – ЈАВНА ОБЈАВА

Општина Штип ги известува сите правни субјекти и физичките лица дека поради неуспешна достава на решенијата за присилна наплата на пријавените адреси во даночното одделение, Општина Штип изготви јавна објава за уредна достава на истите. По истекот на законски предвидениот рок ќе се пристапи кон извршување на решенијата. Општина Штип ги повикува сите правни и…