СООПШТЕНИЕ ОД ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ПРИХОДИ ПРИ ОПШТИНА ШТИП

Општина Штип ги известува сите правни субјекти и физичките лица дека во согласност со одредбите за присилна наплата од Закон за даноците на имот како и од Законот за комунална такса(фирмарина) започнува постапка за присилна наплата на ненаплатените побарувања по основ  на годишниот данок на имот и годишната такса за фирма (назив на деловна просторија)…

Соопштение за одржување на работилница на тема СОРАБОТКАТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА СО НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ И ПРИДОБИВКИТЕ ОД ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА ЗА ГРАЃАНИТЕ

Утре, среда (13 септември) со почеток во 09:30 часот во просториите на Општината Штип ќе се одржи работилница на тема „СОРАБОТКАТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА СО НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ И ПРИДОБИВКИТЕ ОД  ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА ЗА ГРАЃАНИТЕ“. Работилницата е во организација на канцеларијата на Народниот правобранител и е дел од ИПА проектот „Владеење на правото“, а ќе ја отворат…

Соопштение за организирање на повторна јавна презентација и јавна анкета по изготвен урбанистички план за село три чешми со разработка на блок 4 (плански период 2022-2033) Предлог план, КО Три Чешми, Општина Штип

⇓ Предлог урбанистички план за село три чешми со разработка на блок 4 КО Три Чешми о.Штип (книга 1) ⇓ Предлог урбанистички план за село три чешми со разработка на блок 4 КО Три Чешми о.Штип (книга 2) ⇓ Повторен јавен повик ⇓ Соопштение за организирање на повторна јавна презентација и јавна анкета ⇓ Одлука…

Партерно и хортикултурно уредување на запоставен терен во населба Леваци

Општина Штип продолжува со партерно и хортикултурно уредување на запоставен терен во населба Леваци на ул. ,,Христијан Карпош” со нови павер елементи, осветлување и урбана опрема. Овој проект е во вредност од 900.000 денари, сретства обезбедени од Буџет на Општина Штип. Со ваква динамична реализација на ветените проекти ќе се продолжи и во наредниот период…

СООПШТЕНИЕ за организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 95/32, со моќност до 5 MW, КО Три Чешми вон град, Општина Штип

⇓ СООПШТЕНИЕ за организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 95/32, со моќност до 5 MW, КО Три Чешми вон град, Општина Штип ⇓ урбанистички проект во опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и…

Во населба Пребег беше отворен повеќенаменски центар за сите генерации

Во населба Пребег денес беше отворен повеќенаменски центар за сите генерации. Оваа рекреативна содржина ќе стане ново место за игри, дружење и забава, затоа што составен дел на истото се фудбалско игралиште со вештачка трева, баскет игралиште, детски и спортски реквизити и многу урбана опрема, каде децата, младите и повозрасните ќе се дружат во текот…

Првенците на генeрацијата

Градоначалникот на Општина Штип, Иван Јорданов, денес се запозна со “Првенците на генeрацијата”, откако нашата општина за прв пат воведе финансиска поддршка за учениците кои постигнуваат резултати, нижат награди и признанија. Од оваа учебна година се доделуваат награди и стипендии во износ од 400.000 денари, за учениците кои врз основа на своето залагање и постигнатите…

СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВЕН УВИД НА ИЗРАБОТЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Е1.13 ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 568/1, КП 568/2, КП 568/3 И ДЕЛ ОД КП 478/1 КО КАРАОРМАН ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП

⇓ СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВЕН УВИД НА ИЗРАБОТЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Е1.13 ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 568/1, КП 568/2, КП 568/3 И ДЕЛ ОД КП 478/1 КО КАРАОРМАН ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП ⇓ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА НАМЕНА Е1.13 ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И…

Денес во центарот на Штип се подигна споменик на Светите браќа Кирил и Методиј

Денес во центарот на Штип се подигна споменик на Светите браќа Кирил и Методиј на местото каде што пред 70 години се наоѓало најстарото основно училиште во Штип, кое го носело името на просветителите. По повод Денот на сесловенските просветители, Советот на Општина Штип одржа и свечена академија во чест на браќа Кирил и Методиј.

Соопштение за организирање на јавен увид на изработен урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на дел од КП бр.566/1, опфат 1,2,3 и 4, КО Долани, Општина Штип

⇓ Соопштение за организирање на јавен увид на изработен урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на дел од КП бр.566/1, опфат 1, КО Долани, Општина Штип ⇓ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за…