Учество на годишната конференцијата за децентрализација и локално управување

На 7 и 8 декември во Скопје се одржа Годишната конференција за децентрализација на тема  „Граѓаните во фокус: Креирање иднина со поквалитетни локални услуги“ , во организација на UNDP. На дводневната конференција беа отворени повќе различни панел дискусии за степенот на децентрализација и за добрите практики во локалното управување. На вториот ден од Конференцијата  третата…