ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од урбана четврт ЈИ.02.02 со основна класа на намена Б- Комерцијални и деловни намени и В-Јавни дејности и институции, на КП 8306/1, дел од КП 8306/2, КП 8306/3, КП 8580/1 и КП 8580/2, КО Штип-6, Општина Штип

⇓ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од урбана четврт ЈИ.02.02 со основна класа на намена Б- Комерцијални и деловни намени и В-Јавни дејности и институции, на КП 8306/1, дел од КП 8306/2, КП 8306/3, КП 8580/1 и КП 8580/2, КО Штип-6, Општина Штип ⇓ ЈАВЕН ПОВИК ⇓ СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА…

Тендер за изградба на 41 куќа за социјално загрозени ромски семејства / Tender for Construction of 41 houses for social vulnerable Roma families

⇓ Тендерска документација за изградба на 41 куќа за социјално загрозени ромски семејства / Tender documentation for Construction of 41 houses for social vulnerable Roma families

Пролетни денови на училишниот спoрт

Утре на 27.03.2024 година(среда) во 10 часот, во спортската сала на СОУ”Коле Нехтенин” ќе стартува училишниот спортски настан “Пролетни денови на училишниот спорт”. Учениците од штипските средни училишта ќе се натпреваруваат во следните спортските дисциплини: -Кошарка -Фудбал -Одбојка Настанот е во организација на Општина Штип и Сојузот на училишен спорт од Штип со цел насочување…

Услови за добивање на кои можат да се истакнуваат изборни плакати

⇓ Услови за добивање на кои можат да се истакнуваат изборни плакати за редовните избори за пратеници во собранието на република северна македонија и избор на претседател на република северна македонија

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОКОВИ ЈИ 02.01. И ЈИ 02.04. ОПШТИНА ШТИП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2023 – 2028 (НАЦРТ ПЛАН)

⇓ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОКОВИ ЈИ 02.01. И ЈИ 02.04. ОПШТИНА ШТИП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2023 – 2028 (НАЦРТ ПЛАН) ⇓ ЈАВЕН ПОВИК ⇓ СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ⇓ ОДЛУКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ⇓ ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО СУБЈЕКТИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА…

Платформа за дигитализација на услугите на општините од источен плански регион

Дигитализирана Општина Штип Половина од граѓаните не знаат дека општините им нудат услуги онлајн Програмата за развој на Oбединетите Hации (УНДП) спроведе истражување за обемот на искористеноста на е-услуги во институциите во зeмјата. Според истражувањето, 86% од граѓаните никогаш не користеле е-услуга на општината, наведувајќи различни причини. Најголем дел (48%) не знаеле дека услуги кои…

Штип дел од генералка викенд 24 на 18 Мај

Штип е град во кој историјата оставила бројни траги. Името Астибо за прв пат го споменува античкиот хроничар Полиенво (3 век пред н.е). Тој пишувал дека во Астибо (денешна Брегалница) е изведувано ритуално капење на пеонските кралеви. Денес од античката архитектура на градот делумно се сочувани остатоците на градскиот аквадукт во месноста Ќемер, преку кој…

Construction of 41 houses for social vulnerable Roma families

WORKS CONTRACT PRIOR INFORMATION NOTICE Construction of 41 houses for social vulnerable Roma families Location: Municipality of Shtip, Republic of Nort Macedonia Publication reference 16881/DD/ACT/MK;2020/420-735 03-2145/1 20.03.2024 Procedure Open Programme title EU for Roma and people living in deep poverty Reference: EuropeAid/168111/DD/ACT/MK Financing Program budget line: 22.02 0102 Project budget line: 6.5 – New houses…

Размена на искуства за родовоодговорно буџетирање

Од 21 до 23 февруари во Ресурсниот центар за родовоодговорно креирање политики и буџетирање на UN Women , во Скопје се одржа работилница за размена на искуства на координаторите/ координаторките за еднакви можности на дел од општините. Цел на работилницата беше да се даде поддршка на координаторите/ките во примената на родовоодговорно буџетирање и вклучување на…