СООПШТЕНИЕ за организирање на стручна расправа по изготвен Генерален Урбанистички План на град Штип

You are here:
Go to Top