Јавен повик за аплицирање на предлог актвности од здруженија и фондации од општина штип за прграмата за еднакви можности за 2024 година

⇓ Јавен повик за аплицирање на предлог актвности од здруженија и фондации од општина штип за прграмата за еднакви можности за 2024 година