Промена на водоводна и канализациона подземна мрежа на улиците „Солидарност“, „Браќа Даневи“ и „5ти Конгрес“

Во Штип за првпат етапно се изврши промена на водоводна и канализациона подземна мрежа на ул. “Солидарност”, “Браќа Даневи” и “5ти Конгрес”, па од денес се започна со припрема за асфалтирање. Откако ќе се истрасираат и подготват сите три улици, ќе се пристапи кон нанесување на првиот асфалтен слој во согласност со временските услови. Секоја…