Проект за поврзување на локални патишта – Механизам за жалби и поплаки

Во рамките на Проектот за поврзување на локални патишта кој се реализира од страна на Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска банка, Општина Штип аплицираше со проекти за Реконструкција на локална улица „Панче Караѓозов“ со должина од 407,0 м и Реконструкција на крстосница помеѓу ул.„Сремски фронт“ и ул.„Борис Крајгер“ со должина…

Средба со ученици од невладината организација „Центар за грашанска иницијатива“ Прилеп

Градоначалникот имаше средба со ученици од невладината организација  “Центар за граѓанска иницијатива” Прилеп. Договорен проект, подржан од ifa/Zivik, програма во склоп на Федерална канцеларија за надворешни работи на Сојузна Република Германија. Јакнење на малцинствата и специфични групи за промовирање на партиципативна демократија на ниво на заедница, втора фаза. Во рамките на овој проект е вклучено…

Средба со жителите на населбата Пребег

Денес Градоначалникот Д-р Сашко Николов имаше средба со граѓаните од населба Пребег. Се разговараше за проблемите со кои се соочуваат нашите сограѓани. Во моментов вршиме промена на водоводната линија на улиците Славонска Пожега и Скоевска, со што следи и асфалтирање на улиците.