Проект „Здрави деца – сигурна иднина“

Проектот „Здрави деца – сигурна иднина“ е финансиран од страна на Швајцарската амбасада и Министерството за локална самoуправа, а имплементиран од страна на Центарот за развој на Источниот плански регион со вкупен буџет од 2.137.909,00 мкд. Проектот се имплементираше во две фази односно преку реализација на две главни активности. Првата фаза опфаќа набавка на соодветна…