Обука на тема „Ракување со стрес и техники за заштита од професиоално прегорување“

Од 20 до 22 Октомври во Охрид беше одржана обука на тема „Ракување со стрес и техники за заштита од професиоално прегорување“. На обуката учествуваа секретарот на општината Соња Китанова и Локалниот координатор за еднакви можности Сунчица Ѓуфтеска. Во осумте сесии на тема стрес и стресогени фактори се говореше за стресни ситуации, видови на стрес,…

Состанок на Општински штаб за заштита и спасување

Денеска се одржа седница на Општински штаб за заштита и спасување  на кој беа присутни претставници од: ЈП „Исар“, ЈП „Стипион 2011“, ТППЕ Штип, сообраќаен инспектор при Општина Штип. Општинскиот штаб за заштита и спасување ги донесе следните заклучоци: 1. Во наредниот период ќе се врши дезинфекција на дворните површини во градинките и основните училишта…