Увид во градежни зафати кај Филтер станица

Заменик градоначалникот на Општина Штип, Јане Миланов заедно со директорот на ЈП „Исар“, Живко Тасев извршија увид ви градежните зафати за реконструкција и адаптација на Филтер станицата. Се работи на замена на доводот во Филтер станицата и вградување на мерач на проток. „Можам со задоволство да констатирам дека работите се одвиваат со потребната динамика и…