Штипско културно лето 2024

Општина Штип во рамките на подготвувањето на програмата за 39-то Штипско Културно Лето, објавува повик до сите заинтересирани за пријавување на проекти-програми од областа на културата кои одговараат на традицијата и реномето на оваа најстара манифестација. Пријавувањето се врши со Пријавен лист (формулар) кој пополнет се доставува во архивата на Општина Штип најдоцна до 15…