Работна средба за зголемување на соработката помеѓу локалните чинители и општината за поголема финансиска транспарентност

Мрежата ФИСКАСТ, претставувана од Finance Think, АГОРА – Центар за промоција на граѓански вредности, Квантум Прима и ЛАГ Агро Лидер во соработка со Општина Штип во рамките на проектот „Подобрување на дијалогот за поголема финансиска транспарентност на општините, со фокус на парафискалните давачки” организираше работна средба за зголемување на соработката помеѓу локалните чинители и општината.…