Прв работен состанок на Локалниот совет за превенција на Општина Штип

Во насока на подобрување на јавната безбедност со дефинирање и интензивирање на нови активности, во просториите на Општина Штип на 16.03.2022 година се одржа работен состанок на Локалниот совет за превенција на Општина Штип. Целта на Локалниот совет за превенција e подобрување на јавната безбедност на подрачјето на општината, како и градење на доверба и…