Одржана 1-вата седница на Меѓуопштински одбор за управување со отпад во ИПР

Денес во мултимедијалниот центар ,,Киро Глигоров”  Градоначалникот на Општина Штип Иван Јорданов заедно со градоначалниците од Источно планскиот регион ја одржаа првата седница на Меѓуопштински одбор за управување со отпад во ИПР. На истата седница е конституиран Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад во ИПР и како претседавач е избран Виктор Паунов – градоначалник на Општина…