Отворениот ден со граѓаните помина успешно!

Отворениот ден со граѓаните помина успешно! Наредната среда од 18:00 часот, Градоначалникот на Општина Штип и службите од локалната самоуправа повторно ќе разговараат со заинтересирани граѓани, затоа што отвореноста и транспарентноста се одлика на нашата општина!

Увид на градежните активности на спортскиот рекреативен центар Ново Село

Градоначалникот на Општина Штип Иван Јорданов, изврши увид во тековните градежни активности на спортско рекреативниот центар Ново Село. Овој центар е сѐ уште во изградба и за брзо време ќе биде едно убаво опремено катче во кое ќе може да уживаат и помладите и постарите генерации. Градоначалникот изјави дека овој пример ќе го следиме и во…