Посета на тренинг на КК „Соколи“

Градоначалникот на Општина Штип, денес имаше можност да проследи тренинг на КК Соколи, каде што помина квалитетно време со легендите и младите надежи на кошарката во Штип. Понекогаш, за постигнување на големи резултати, не е клучна само материјалната и финансиска поддршка, туку дадената морална поткрепа.