Проект „Управување со отпад од пакување од стакло во Западен Балкан“

Во рамките на Проектот „Управување со отпад од пакување од стакло во Западен Балкан“ изработени се неколку промотивни видеа кои треба да придонесат за зајакнување на свеста на граѓаните за што помасовно селектирање на стаклената амбалажа и нејзино исфрлање во контејнерите (зелените ѕвона) што беа обезбедени токму за таа намена, преку овој Проект. Овој Проект…