Градоначалникот на Општина Штип, Иван Јорданов заедно со ВД директорот на ЈП „Исар“, Трајче Здравков на увид за состојбата на бања Кежовица

Денес Градоначалникот на Општина Штип Иван Јорданов заедно со вд директорот на јавното претпријатие Исар Трајче Здравков направија увид во фактичката состојба на бања Кежовица. За неколку денови, односно на почетокот на месец декември жителите на Штип и граѓаните од регионот ќе може да ја посетуваат бањата. Со санирање на дел од бањата ќе се…