Завршена реконструкција на улицата и тротоарите на Кеј Маршал Тито

Центарот на Штип е лицето на градот! Кеј Маршал Тито е еден од главните крвотоци на Штип. Завршена е реконструкција на улицата и тротоарите на оваа улица. Нејзина реконструкција беше морална затоа што е една од најфреквентните улици во градот. Со исто темпо продолжуваме и во наредниот период.