Посета на рудникот Боров Дол

Градоначалникот имаше чест да се вози во дампер. Со задоволство присуствуваше на работната средба заедно со директорот Павло Кривинскиј и раководството на рудникот Боров Дол. Во Боров Дол се врши експлоатација и обработка на рудата, која што преку транспортна лента долга 7км се пренесува до рудникот Бучим на понатамошна доработка, каде што се врши повторно…