Населба Македонка ќе добие чиста и здрава вода за пиење

Уште едно ветување, станува реалност. Жителите на населба Македонка конечно ќе добијат здрава вода за пиење. Со средства обезбедени од Министерството за транспорт и врски, жителите на населба Македонка конечно ќе добијат здрава вода за пиење, односно ќе бидат приклучени на градскиот водоснабдителен систем. Општина Штип во изминатиот период од сопствени сретсва инвестираше во реализација…

Штип добива најмодерна технологија за пречистување на водата за пиење

Штип добива најмодерна технологија за пречистување на водата за пиење. Од денешната работна средба во просториите на ЈП ХС „Злетовица“. На покана на претставниците од јавното претпријатие се одржа работна средба за да се договори во детали динамиката за поврзување на новата филтер станица во Штип, која се гради со средства добиени од владата на…