Завршена реконструкцијата на санитарните јазли во СОУ „Јане Сандански“

Завршена е реконструкцијата на санитарните јазли во СОУ Јане Сандански во Штип, набавена е и опрема за смерот Фармација. Продолжуваме со подобрување на условите во нашите училишта, реконструкцијата на санитарните јазли е вредна 2,4 милиони денари и со 265 илјади денари е набавена опрема за потребите на смерот Фармација. Во тек е реконструкција на кабинетот…

Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Денес во Штип се одржа седница на Советот за развој на Источно планскиот регион. Утврдени беа нови приоритети, презентирани можностите за развој на ски туризам на Царев Врв, донесена одлука за назначување на координатор на активностите за развој на ски туризмот и изградба на ски центар Царев Врв – Осоговски планини. Предлог одлука за кофинансирање…