Штип станува вистинско градиште

Ветеното од страна на градоначалникот е веќе реалност. Реконструирани повеќе улици во нас. Дузлак и нас. Баби. Населба Дузлак Реконструирани се улиците Струмичка, Виничка, Радовишка и дел од улицата Драги Крупишки. Вкупна вредност на градежните активности над 1,7 милиони денари. Населба Баби Реконструирана улицата Крушевска Република. Вкупна вредност над 522 илјади денари. Штип станува модерен…