Се грижиме за културното наследство

Штип се грижи за своето културно наследство. Штип заедно со Општина Карбинци како приоритет претставува проект до Центарот за развој на Источен плански регион кој ќе ги аплицира за финансирање до Бирото за регионален развој. Нудиме подобрување на туристичката сигнализација и инфраструктура во Источен плански регион – електрификација и партерно уредување на археолошкиот локалитет Баргала…