Градежен бум во Штип – реконструкција на 11 улици

Започнува градежен бум во Штип – реконструираме 11 улици во нашата општина. Од денес Штип влегува во сериозни инвестициски зафати. Во 5 населби започнуваме со реконструкција на 11 улици. Започнуваме со реконструкција на улиците Сутјеска во населба Автокоманда, Ванчо Прке и Маршал Тито во централното градско подрачје, Д-р Слободан Јовановски кај касарната Јане Сандански, Скоевска…