Средба со АГОРА Центар за промовирање на граѓански вредности

Денес Градоначалникот Д-р Сашко Николов оствари средба со АГОРА Центар за промовирање на граѓански вредности, на која се потпиша меморандум за соработка. Преку активностите на проектот ќе се зајакнат капацитетите на локалните чинители во следните области: Финансиска транспарентност на буџетот на општината, парафискални трошоци и јавни набавки, мониторинг, застапување, градење партнерства и јавни претпријатија. Посебни цели…