Средба со граѓаните од УЗ Васил Доганџиски

Градоначалникот на средба со граѓаните од УЗ Васил Доганџиски. Најавуваме целосна реконструкција на улицата Личка и реконструкција на улицата Васил Доганџиски. Во изработка е проектната документација за улиците Борко Талев и Цветан Димов.