Нови инвестиции и капитални вложувања во ООУ „Димитар Влахов“

Капитално заокружување на инвестициите во ООУ Димитар Влахов. Комплетно реновирање на уличишниот двор со вградување на бекатон плочки и нови жардињери. Хортикултурно уредување на училишниот двор со нови зимзелени садници и цвеќиња, нови клупи и изградба на летна училница. Претходно во ова училиште, во неколку наврати инвестиравме во нов котел за парно греење, реновирање на…