Одлука за доделување признание „8 ноември“ за 2020 година

Денеска се одржа 41 седница на Совет на Општина Штип, online со 6 точки на дневен ред, меѓу кои и точката за доделување признание „8 ноември“ за 2020 година. На оваа седница советниците од Совет на Општина Штип едногласно донесоа одлука признанието „8 ноември“ за 2020 година да се додели на: –      Д-р Трајче Стојанов – професор по…