Потпишување договор за изградба на паркинг платформа

Општина Штип заедно со претставници од Центарот за Источен плански регион потпишаа договор за започнување на изградба на паркинг платформа по течението на реката Отиња кај Здравствениот дом „Панче Караѓозов“. Се работи за капитална инвестиција финансирана од Општина Штип и од Бирото за регионален и рамномерен развој преку Центарот за Источен плански регион. „Ова е…