Реконструкција на тротоар на улица Џемал Бједиќ

Општина Штип преку јавното претпријатие „Стипион 2011“ започна со реконструкција на пешачка површина во населбата Сењак на улицата „Џемал Бједиќ“ во близина на основното училиште „Димитар Влахов“. Се работи за дотраен тротоар кадешто секојдневно минуваат граѓани и деца кои го посетуваат основното училиште „Димитар Влахов“. „Ќе биде реконструирана над 330 метри квадратни пешачка површина по…