Поставување на пластични флексибилни столбчиња

Општина Штип продолжува со превземање на мерки за зголемување на безбедното одвивање на сообраќајот, односно поставени се 95 пластични флексибилни столбчиња на следните локации: – крстосница со улиците Борис Крајгер и Анте Банина, – улица Славчо Стојменски, – на ул. Васил Главинов во нивото на крстосницата со мостот кај СОУ Славчо Стоименски – на ул.…