Новогодишно обраќање на градоначалникот Благој Бочварски

Почитувани штипјани, Пред нас е Новата 2020 година – година на нови предизвици и нови успеси на нашиот град. И во 2020 година ќе продолжиме да работиме како отворена Општина  на реализирањето на мноштво проекти кои ќе придонесат за дополнително зголемување на квалитетот на живеење во Штип. Досега направивме многу. Само во оваа 2019 година…

Јавна презентација и јавна анкета По предлог Локална урбанистичка планска документација КО Караорман

СООПШТЕНИЕ За организирање на јавна презентација и јавна анкета По предлог Локална урбанистичка планска документација КО Караорман – вон градежен реон, КП бр. 557/1, Општина Штип со тех. бр. 17/19 , изработен од ЈП “СТИПИОН 2011” Штип. Опфатот е дефиниран : Од север граничи со КП бр.620, КО Караорман – вон градежен реон Од запад до граничи со КПбр. 558//1, КО Караорман –…

Продолжено работно време за два часа за ден на градот Св. Никола

Врз основа на член 23 став 3 oд Законот за угостителска дејност и член 21 точка 35 од Статутот на Општина Штип, Советот на Општина Штип на седница одржана на 1 август 2012 годнина донесе     ОДЛУКА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ЗА ДВА ЧАСА за ден на градот Св Никола(два дена).  Угостителските објекти за време на 18.12 и…