Општина Штип денес одбележува традицијата Чет’рсе

Општина Штип денес одбележува 10 години од воведувањето на првото добро од Република Македонија на репрезентативната листа на светското нематеријално културно наследство наќ УНЕСКО – традицијата Чет’рсе. Овој обичај се изведува во Штип години наназад за верскиот празник Св. Четириесет Маченици, на првиот ден од пролетта.