ОПШТИНА ШТИП СЕ ДИГИТАЛИЗИРА

Граѓаните на Општина Штип веќе имаат можност за електронски пристап до сите општински услуги, со што преку дигитализирана платформа во секој момент ќе имаат можност да поднесуваат барања до сите одделенија и сектори во рамки на Општина Штип и јавните претпријатија. Преку платформата “М ЗАЕДНИЦА” граѓаните ќе можат да пријавуваат проблем, а потоа преку одговорното…