Подготовки за нанесување на првиот асфалтен слој на улица „Браќа Даневи“

По извршената промена на водоводната и канализациона подземна мрежа на ул. Браќа Даневи, од денес се започна со вадење на постоечката коцка, тампонирање и трасирање на улицата. Во наредните денови ќе се завршат сите припреми за нанесување на првиот асфалтен слој во согласност со временските услови. Населба Автокоманда заслужува да добие модерен, функционален и урбанизиран…