Повеќенаменски парк во населба 8ми Ноември

Жителите на населба 8ми Ноември денеска добија нов повеќенаменски парк. Паркот е целосно ограден и осветлен со поставена вештачка трева за мал фудбал, специјализирана подлога за баскет, летниковеци и останати детски реквизити. Овој проект е во вредност од 1.500.000,00 денари, средства обезбедени од Буџет на Општина Штип. Со градежни активности започнуваме и во други населби…