Планирање на буџет за 2022 година

Од денес па се до петти декември, сите граѓани на Општина Штип ќе можат своите проекти и идеи да ги напишат на веб страната www.novaidninazastip.mk. Гласањето на најинтересните проекти ќе биде достапно за сите оние кои сакаат да земат учество во донесувањето на одлуки. Градоначалникот на Општина Штип изјави дека сите граѓани ќе бидат дел од…