Реконструкција на улицата „Панче Караѓозов“

Продолжуваме со инвестиции во капитални проекти, градежните активности во Автокоманда во полн ек. На улицата Панче Караѓозов се реконструира водоводната и канализационата мрежа, а потоа и реконструкција на тротоарите и асфалтирање на улицата. Вредноста на овој инвестициски зафат е нешто повеќе од 13 милиони денари. Подготвени се проектите за реконструкција на улиците “5-ти Конгрес”, “Солидарност”…