Запознавање на општините со процесот на формирање и реструктурирање на локалните младински совети

Денес се одржа „ЗООМ“ работен состанок во организација на Агенцијата за млади и спорт и стратешкиот партнер – Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Запознавање на општините со процесот на формирање и реструктурирање на локалните младински совети, чекорите и статутарните измени, согласно Законот за младинско учество и младински политики. Од страна на претставниците на Општина Штип…