70 домаќинства од Чардаклија ќе добијат чиста и здрава вода за пиење

Околу 70 домаќинства од Чардаклија ќе добијат чиста и здрава вода за пиење, а исто така се создадени услови за приклучување на деловните објекти кои се сместени во индустриската зона “Македонка”, индустриските објекти на “Витаминка” и “Чукоил” и работна зона “Балканска”. Јавното претпријатие Исар и Општина тип инвестираа во: Главниот доводен цевковод К1 изведен со…