Отстранување на рампи за паркинг без дозвола

Поради узурпирање на јавна површина со поставување на рампи за паркинг без дозвола, по налог на комунален инспектор е пробиен рокот од 7 дена даден за нивно отстранување. Рампите за паркинг се отстрануваат од страна на ЈП “Стипион”.

Во завршна фаза е новиот експресен пат А3 Штип – Кочани со вкупна должина од 28 км

Со задоволство најавуваме дека во завршна фазе е новиот експресен пат А3 Штип – Кочани со вкупна должина од 28 км. Завршена е првата фаза од експресниот пат Штип – Крупиште во должина од 14.30 км. Во завршна фаза е и Крупиште – Кочани во должина од 13.75 км. Капиталните инвестиции се од голема важност…